parallax background

Gdy Kobiecość łączy się z uwolnionym Potencjałem wszystko staje się możliwe.

W tym miejscu budzimy nasza kobiecość, wracamy do tego, co w głębi duszy jest nam dobrze znane ale zapomniane. Tutaj uwalniamy to co nas trzyma, blokuje... po to, by świadomie kreować to o czym marzymy.

Stworzyłam to miejsce z potrzeby serca i głębokiej pasji do uwalniania Kobiecego Potencjału!.

Zmiana zaczyna się dziś, nie jutro.

Magdalena Glistak

Coach Kobiecej Mocy